Wat is de Sociale Atlas Brabant?

De Sociale Atlas Brabant (SAB) heeft als doel het aanreiken van statistische informatie ten behoeve van provinciaal, regionaal en lokaal sociaal-maatschappelijk en sociaal-cultureel beleid in Noord-Brabant. De atlas  biedt feitelijke gegevens voor de onderbouwing van beleid en de verdere ontwikkeling van beleid.

Voor wie?
De Sociale Atlas Brabant is er voor medewerkers van de provincie, gemeenten en maatschappelijke instellingen die actief zijn op sociale terreinen als wonen, welzijn, arbeid, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Maar ook belangenorganisaties en betrokken burgers kunnen met de feiten en cijfers hun voordeel doen.

De atlas is een product van het PON. De atlas bevat statistische informatie waarop analyses gebaseerd kunnen worden. Ook speelt de atlas een belangrijke rol in de informatievoorziening. Uit de atlas kunnen eenvoudig cijfers gehaald worden om een snelle ‘stand van zaken’ te krijgen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen in Noord-Brabant.

Openbare versie en niet-openbare versie
Een deel van de atlas is niet openbaar toegankelijk.  Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.