Actueel
22-10-2015:
Sociale Atlas geactualiseerd

In oktober zijn onder andere de volgende onderwerpen geactualiseerd: demografie,  DUO (onderwijs) en UWV (uitkeringen, arbeidsmarkt).

27-06-2013:
Update gegevens in de Sociale Atlas

Deze maand is de Sociale Atlas weer geactualiseerd.  Nieuw  toegevoegd zijn onder andere  sportaccommodaties en sportverenigingen en gegevens uit de AD Misdaadmeter.

:
Veiligheidsmonitor

Aan de Sociale Atlas zijn gegevens uit de Veiligheidsmonitor toegevoegd.

27-03-2012:
Sociale Atlas weer geactualiseerd

In februari is de Atlas weer geactualiseerd. Nieuwe onderwerpen zijn onder andere gegevens van de Leefbarometer, bevolkingsprognose van de Provincie Noord-Brabant en kinderopvangvoorzieningen.

06-07-2011:
Geactualiseerde onderwerpen in de Sociale Atlas Brabant

Binnen de volgende thema's zijn onder andere gegevens geactualiseerd:

 • demografie
 • arbeid
 • onderwijs
 • woonomgeving
 • geografie
:
Publicaties Leefbaarheid: feiten in beeld

Het PON publiceert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een maandelijkse uitgave, een factsheet,  met een thema met betrekking tot leefbaarheid.  Elk deel geeft een cijfermatig overzicht van de stand van zaken op een bepaald gebied. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Demografie, Wonen, Cultuur en sport, Jeugd, Participatie, Zorgvoorzieningen en Economie. In januari is het laatste deel verschenen.

Een groot deel van de gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de Atlas. Meer informatie over de serie vindt u op de website van Het PON

01-11-2010:
Geactualiseerde onderwerpen in de Sociale Atlas Brabant

Deze onderwerpen zijn:

 • Demografie (bevolking)
 • Primos bevolkingsprognoses
 • Woningvoorraad
 • UWV Werkbedrijf: uitkeringen en werkzoekenden

 

20-10-2009:
Nieuwe onderwerpen in de atlas

Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de atlas: prognoses huishoudens tot 2040. 

U vindt dit onderwerp in: Demografie > prognoses.

16-09-2009:
Website atlas vernieuwd

De website van de atlas is vernieuwd en aangepast aan de huisstijl van het PON. De databank van de atlas werkt op de vertrouwde manier.

01-08-2009:
Sociale Atlas Brabant heeft nieuwe en/of geactualiseerde onderwerpen

Deze onderwerpen zijn:

 • Demografie: geboorte- en sterftecijfers
 • Wonen: WOZ waarden
 • Woonomgeving (veiligheid): misdrijven
 • Inkomen: AOW uitkeringen
 • Onderwijs: Geslaagden
 • Cultuur, sport en recreatie: sportverenigingen; overnachtingen

 

24-08-2009:
Noord-Brabant gepubliceerd.

In opdracht van het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant (CVA) en de provincie Noord-Brabant heeft het PON een sectorverkenning amateurkunst in Noord-Brabant uitgevoerd. De centrale vraag in dit onderzoek is: "Wat is de daadwerkelijke omvang van de amateurkunstbeoefening in Noord-Brabant, uitgesplitst naar de belangrijkste disciplines? En op welke wijze kan het CVA deze amateurkunstbeoefening ondersteunen?". Om antwoord te vinden op deze vragen zijn de data van de in 2007 uitgevoerde Brabantse Cultuurmonitor (BCM) geheranalyseerd en is een face tot face onderzoek onder Brabantse allochtonen uitgevoerd. Daarnaast zijn ook de organisaties die met amateurkunst te maken hebben gehoord via mixed mode onderzoek (schriftelijk + online) onder een representatieve groep van amateurkunstverenigingen en Centra voor Kunsteducatie (CKE).
Het onderzoek toont aan dat veel Brabanders cultureel actief bezig zijn. Vijfenveertig procent van de Brabanders doet gemiddeld minimaal 1 keer per week wel een kunstzinnige activiteit. Niet iedereen treedt hiermee naar buiten, maar 15% van de Brabanders zegt weleens op te treden. Daarmee kent Noord-Brabant meer dan driehonderdduizend optredende amateurkunstenaars. Voor het beoefenen van amateurkunst in georgansieerd verband kent Noord-Brabant meer dan 4600 amateurkunstverenigingen.
Rapport, bijlage en samenvatting zijn als aparte pdf's te downloaden, Rapport (inclusief bijlagen) is ook te bestellen (15 euro).
Samenvatting rapport
Bijlagen bij rapport
Geheel rapport